aderen en hart

Ons bloed bestaat voor een groot gedeelte uit bloedplasma met daarin mineralen, rode en witte bloedlichaampjes en trombocyten. Ook transporteert ons bloed belangrijke bouwstoffen voor onze cellen zoals suikers, vetten en eiwitten.

De zouten in ons bloed bestaan uit positief en negatief geladen ionen. Voorbeelden hiervan zijn een natriumion met een +1-lading, een magnesiumion met een +2-lading, een calciumion met een +2-lading, een chloride ion met een -1-lading en een fosfaat-ion met een -3- lading.

Het aantal positieve en negatieve ionen in het bloed zijn met elkaar in balans zodat het geheel weer neutraal is. Nu blijken ionen als ze door een magneetveld bewegen een gering warmte-effect te produceren. Ons hart is de motor die ons bloed rondpompt door het vaatstelsel van ons lichaam en omdat ons bloed ionen bevat worden deze dus ook in beweging gebracht en rondgepompt. Van dit principe is op een slimme manier gebruik gemaakt in de samenstelling van een NeoQuartz matras.

 

Het extra ontspannende effect van een NeoQuartz matras  

Na uitgebreid onderzoek aan magnetisme is door NeoQuartz Comfort Sleeping een matras ontwikkeld waarin zich honderden magneten bevinden in een speciale structuur. Dit magneetveld is sterker dan het ons bekende aardmagneetveld en blijkt een extra ontspannende en vitaliserende werking op de menselijke gezondheid te hebben. Door de aanwezigheid van dit sterkere magneetveld gaan de geladen deeltjes in ons bloed een iets sterker warmte-effect ontwikkelen waardoor er een diepere ontspanning van het spierweefsel en een verruiming van de omringende bloedvaten plaatsvindt. Hierdoor ontspannen we fysiek dieper waardoor verzamelde stress en spanningen makkelijker gaan ontladen. Tijdens deze diepere ontspanning worden afvalstoffen makkelijker afgevoerd. Daarnaast komen mensen makkelijker in diepteslaap en juist deze diepteslaap werkt zeer positief op fysiek herstel en het effectief afvoeren van stress. In de diepteslaap wordt bovendien door het lichaam extra groeihormoon aangemaakt wat celverjongend werkt. De mate van diepteslaap bepaalt dus voor een belangrijk deel hoe vitaal en jong we blijven.

In onze NeoQuartz-matrassen zitten geen gewone magneten maar neodymiummagneten. Neodymium is een zeldzaam aardmetaal dat magnetische eigenschappen heeft. Het blijkt uit medisch onderzoek aan honderden patiënten in een ziekenhuis in Tokyo die met diverse typen magneten werden behandeld dat neodymiummagneten het beste scoorden op het verbeteren van de gezondheid. Dit type magneet is stabieler en dringt dieper in het menselijk weefsel door met zijn heilzame werking in vergelijking met andere typen magneten. In het reguliere ziekenhuisonderzoek bleek dat bij 80% van de patiënten duidelijke verbeteringen in de gezondheid optraden nadat ze behandeld waren met neodymiummagneten.

Uit deze en onze eigen onderzoeksresultaten met neodymiummagneten is aangetoond dat mensen die in een magnetisch veld van neodymiummagneten slapen of rusten, een duidelijk positief resultaat hebben van de weldadige werking op hun gezondheid. Dit kost geen extra tijd omdat we toch moeten slapen. Zo sla je twee vliegen in één klap: slapen en uitrusten terwijl er tegelijkertijd preventief aan je gezondheid wordt gewerkt.